فهرست دوره های همایش
اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
برگزارکننده دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ برگزاری 1396/11/11
تارگاه http://ptap.uk.ac.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx
رایانامه PTAP@conf.uk.ac.ir
تلفن ۰۳۴۳۱۳۲۳۳۱۱-۲
نشانی کرمان، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/1
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/30
تاریخ برگزاری
1396/11/11