فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته
برگزارکننده دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ برگزاری 1396/11/11
تارگاه http://cmme2018.ir/
رایانامه info@cmme2018.ir
تلفن ۰۶۱-۳۳۳۳۰۰۱۰-۲۰ (۵۷۴۰)
نشانی اهواز، بلوار گلستان دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/8/15
تاریخ ارسال مقالات
1396/8/15
تاریخ برگزاری
1396/11/11