فهرست دوره های همایش
هشتمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور
برگزارکننده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
تاریخ برگزاری 1396/11/13
تارگاه http://8srcc.jums.ac.ir/
رایانامه srcc@jums.ac.ir
تلفن ۰۷۱۵۴۳۳۶۰۸۷
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/20
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/10
تاریخ برگزاری
1396/11/13