فهرست دوره های همایش
پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
برگزارکننده دانشگاه علامه طباطبائی
تاریخ برگزاری 1396/11/13
تارگاه http://iccce.ir/fa/
رایانامه info@aconf.ir
تلفن ۰۲۱۸۸۶۱۴۰۱۴
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/8/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/8/30
تاریخ برگزاری
1396/11/13