فهرست دوره های همایش
دومین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
تاریخ برگزاری 1396/11/14
تارگاه http://dupi.ir/
رایانامه conf.ntpco@gmail.com
تلفن ۰۲۱۳۳۶۹۹۰۹۴
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/9
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/9
تاریخ برگزاری
1396/11/14