فهرست دوره های همایش
کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و حسابداری
برگزارکننده مرکز توسعه آموزش های نوین ایران -Usain, Golden Cloud
تاریخ برگزاری 1396/11/15
تارگاه http://www.manecac.ir/index.php
رایانامه info@manecac.com
تلفن 07132345718
نشانی شیراز- خیابان معدل غربی- پلاک216
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/9/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/30
تاریخ برگزاری
1396/11/15