فهرست دوره های همایش
اولین همایش الکترونیکی کاربرد مدلسازی در صنعت و تحلیل فرآیند ها
برگزارکننده شرکت تعاونی آموزشی فرزانگان دانش راه
تاریخ برگزاری 1396/11/15
تارگاه http://amipa2018.ir/fa/
رایانامه info@amipa2018.ir
تلفن ۰۲۱۷۷۹۸۱۹۶۵
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/15
تاریخ برگزاری
1396/11/15