فهرست دوره های همایش
کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و علوم تربیتی ایران
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران
تاریخ برگزاری 1396/11/15
تارگاه http://cssg.ir/
رایانامه conf.ntpco@gmail.com
تلفن ۰۲۱۳۶۶۲۱۳۱۹
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/10
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/10
تاریخ برگزاری
1396/11/15