فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی
برگزارکننده مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه
تاریخ برگزاری 1396/11/17
تارگاه http://ipconf.ir/fa/
رایانامه info@ipconf.ir
تلفن ۰۲۱۷۷۸۹۰۹۲۹
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/22
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/22
تاریخ برگزاری
1396/11/17