فهرست دوره های همایش
همایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
تاریخ برگزاری 1396/11/17
تارگاه http://re.aliabadiau.ac.ir/
رایانامه cps.aliabadiau@gmail.com
تلفن 017۳۴۲۳۵۱۴۴
نشانی علی آباد کتول، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، دبیر خانه دائمی همایش ها.
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/7
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/20
تاریخ برگزاری
1396/11/17