فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
برگزارکننده مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه
تاریخ برگزاری 1396/11/17
تارگاه http://csconf.ir/fa/
رایانامه info@csconf.ir
تلفن 021.77890929
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/24
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/24
تاریخ برگزاری
1396/11/17