فهرست دوره های همایش
اولین کنگره بین المللی داروسازی نوین
برگزارکننده مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تاریخ برگزاری 1396/11/20
تارگاه http://novindaroo.ir/congress/
رایانامه
تلفن ۰۲۱۸۸۴۸۱۰۵۷
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/20
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/20
تاریخ برگزاری
1396/11/20