فهرست دوره های همایش
نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
برگزارکننده مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد- مرکز تخصصی آموزش مجازی
تاریخ برگزاری 1396/11/20
تارگاه http://cong-elearning9.mums.ac.ir/fa/
رایانامه elearning@mums.ac.ir
تلفن ۰۵۱۳۸۴۲۰۳۰۵
نشانی مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد- مرکز تخصصی آموزش مجازی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/30
تاریخ برگزاری
1396/11/20