فهرست دوره های همایش
کنفرانس ملی کامیپوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
برگزارکننده دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ برگزاری 1396/11/18
تارگاه http://ceitconf.ir/fa/
رایانامه ceitconf@gmail.com
تلفن ۰۹۳۰۷۰۶۴۸۳۰- ۰۶۱۳۴۴۵۱۸۲۸
نشانی اهواز ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشکده مهندسی ، گروه کامپیوتر
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/1
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/25
تاریخ برگزاری
1396/11/18