فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا
برگزارکننده
تاریخ برگزاری 1396/11/19
تارگاه http://muconf.ir/
رایانامه info@muconf.ir
تلفن ۰۹۳۵۵۳۶۶۷۳۹
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/18
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/18
تاریخ برگزاری
1396/11/19