فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری
برگزارکننده
تاریخ برگزاری 1396/11/19
تارگاه http://iraniconf.ir/
رایانامه info@iraniconf.ir
تلفن ۰۹۳۵۵۳۶۶۷۳۹
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/19
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/19
تاریخ برگزاری
1396/11/19