فهرست دوره های همایش
سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
برگزارکننده انجمن افق نوین علم و فناوری
تاریخ برگزاری 1396/11/18
تارگاه http://uhconf.ir/fa/
رایانامه info@uhconf.ir
تلفن ۰۲۱۷۷۲۱۱۸۳۴
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/21
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/21
تاریخ برگزاری
1396/11/18