فهرست دوره های همایش
ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
برگزارکننده مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار -موسسه آموزش عالی مهر اروند
تاریخ برگزاری 1396/11/18
تارگاه http://gpaconf.ir/fa/
رایانامه info@gpaconf.ir
تلفن ۰۲۱۷۷۴۹۱۳۳۲
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/21
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/21
تاریخ برگزاری
1396/11/18