فهرست دوره های همایش
چهارمین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
برگزارکننده موسسه آموزش عالی جامی
تاریخ برگزاری 1396/11/18
تارگاه http://ffhmt.ir/
رایانامه ffhmt@jami.ac.ir
تلفن ۰۲۱۷۷۴۱۵۱۸۹
نشانی اصفهان- فولاد شهر -خیابان آیت ا... طالقانی- موسسه آموزش عالی جامی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/9/1
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/1
تاریخ برگزاری
1396/11/18