فهرست دوره های همایش
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی مکانیک
برگزارکننده موسسه آموزش عالی تاکستان
تاریخ برگزاری 1397/07/06
تارگاه http://mechconf.com/fa/
رایانامه info@mechconf.com
تلفن 02166051972
نشانی تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 24 واحد 8
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/7/3
تاریخ ارسال مقالات
1397/7/3
تاریخ برگزاری
1397/07/06