فهرست دوره های همایش
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
برگزارکننده موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی
تاریخ برگزاری 1396/11/19
تارگاه http://ieeec.ir/fa/
رایانامه info@ieeec.ir
تلفن ۰۲۱۸۸۰۶۳۵۱۰
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/8/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/8/30
تاریخ برگزاری
1396/11/19