فهرست دوره های همایش
همایش علمی پژوهشی مطالعات نوین در علوم انسانی
برگزارکننده مؤسسه علمی پژوهشی پردیس ایرانیان
تاریخ برگزاری 1396/11/19
تارگاه http://hssconf.ir/fa/
رایانامه Info@unpardis.com
تلفن ۰۴۱۳۶۵۹۰۰۰۲
نشانی ایران / تبریز / آبرسان / خیابان فارابی / ساختمان 90 / دبیرخانه همایش
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/10
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/10
تاریخ برگزاری
1396/11/19