فهرست دوره های همایش
ششمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
برگزارکننده موسسه آموزش عالی جامی
تاریخ برگزاری 1396/11/19
تارگاه http://ncnta.ir/main.aspx
رایانامه ncnta@jami.ac.ir
تلفن ۰۲۱۷۷۴۱۵۱۸۹
نشانی اصفهان- فولاد شهر- خیابان آیت ا... طالقانی -موسسه آموزش عالی جامی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/15
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/1
تاریخ برگزاری
1396/11/19