فهرست دوره های همایش
بیستمین کنگره‌ی دامپزشکی ایران
برگزارکننده جامعه دامپزشکان ایران
تاریخ برگزاری 1397/05/01
تارگاه http://20ivc.com/
رایانامه
تلفن 02188203846
نشانی خیابان ولیعصر، میدان توانیر، خیابان پیوند، کوچه حماسی، پلاک 26
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/4/30
تاریخ ارسال مقالات
1397/4/30
تاریخ برگزاری
1397/05/01