فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر
برگزارکننده دانشگاه پیام نور
تاریخ برگزاری 1397/02/25
تارگاه http://eleccomp.info/fa/
رایانامه info@eleccomp.info
تلفن ۰۲۱۸۸۰۶۳۵۱۰
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/23
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/23
تاریخ برگزاری
1397/02/25