فهرست دوره های همایش
هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
برگزارکننده انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
تاریخ برگزاری 1396/11/25
تارگاه http://surfaceseminar.ir/index.php?&slct_pg_id=49&sid=1&slc_lang=fa
رایانامه issst@cc.iut.ac.ir
تلفن ۰۳۱۳۳۹۱۲۷۸۷
نشانی اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مواد- انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران-کدپستی: 8311184154
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/15
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/15
تاریخ برگزاری
1396/11/25