فهرست دوره های همایش
دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
برگزارکننده انجمن علمی موتور ایران
تاریخ برگزاری 1396/11/26
تارگاه http://www.iranengine.com/
رایانامه
تلفن ۰۹۲۱۲۱۷۲۶۹۵- ۰۲۱۴۴۵۰۲۷۷۸
نشانی تهران، کیلومتر 6 جاده مخصوص کرج، جنب سه راه ارج، مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو (ایپکو)، طبقه سوم
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/9/1
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/1
تاریخ برگزاری
1396/11/26