فهرست دوره های همایش
هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
برگزارکننده مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار -موسسه آموزش عالی مهر اروند
تاریخ برگزاری 1396/11/24
تارگاه http://naconf.ir/fa/
رایانامه info@naconf.ir
تلفن ۰۲۱۷۷۴۹۳۸۲۷
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/22
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/22
تاریخ برگزاری
1396/11/24