فهرست دوره های همایش
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)
برگزارکننده انجمن کواترنری ایران
تاریخ برگزاری 1396/11/25
تارگاه http://conf.iranqua.ir/
رایانامه Irqua2014@gmail.com
تلفن ۰۹۳۳۵۰۵۷۰۹۴- ۰۲۶۳۲۸۲۱۰۰۰
نشانی استان البرز- کرج-مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور-انجمن کواترنری ایران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/9/10
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/10
تاریخ برگزاری
1396/11/25