فهرست دوره های همایش
کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی
برگزارکننده دانشگاه علم و صنعت ایران
تاریخ برگزاری 1396/11/25
تارگاه http://xmech.iust.ac.ir/
رایانامه xmech@iust.ac.ir
تلفن ۰۲۱۷۳۲۲۸۹۴۸
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/10
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/10
تاریخ برگزاری
1396/11/25