فهرست دوره های همایش
کنگره جهانی فناوری های هوشمند 2018
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
تاریخ برگزاری 1396/11/25
تارگاه http://fbfi.ir/
رایانامه conf.ntpco@gmail.com
تلفن ۰۲۱۳۶۶۲۱۳۱۸
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/5
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/5
تاریخ برگزاری
1396/11/25