فهرست دوره های همایش
سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
برگزارکننده وزارت بهداشت و درمان و جامعه جراحان ایران
تاریخ برگزاری 1396/11/27
تارگاه http://ibcc.sbmu.ac.ir/
رایانامه intl_office@sbmu.ac.ir
تلفن ۰۲۱۲۲۷۴۸۰۰۱
نشانی تهران-میدان تجریش- بیمارستان شهدای تجریش- مرکز تحقیقات سرطان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/15
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/15
تاریخ برگزاری
1396/11/27