فهرست دوره های همایش
دومین کنگره چالش های بالینی در زنان، مامایی، نازایی
برگزارکننده انجمن علمی زنان و مامایی ایران و مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای زنان (PGRC)
تاریخ برگزاری 1396/11/27
تارگاه http://dtogi.ir/Default.aspx
رایانامه info@dtogi.ir
تلفن ۰۲۱۸۸۲۴۹۷۷۵
نشانی تهران، بزرگراه جلال ال احمد، رویروی خیابان شهرآرا، خیابان چهارم، پلاک 9، واحد 6، مرکز همایشهای مهناد
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/9/15
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/15
تاریخ برگزاری
1396/11/27