فهرست دوره های همایش
ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر - انجمن علمی سیستمهای سطوح آبگیر باران ایران
تاریخ برگزاری 1396/11/26
تارگاه http://congress.iaukhsh.ac.ir/
رایانامه rain@iaukhsh.ac.ir
تلفن ۰۳۱۱۳۶۶۰۰۱۱
نشانی اصفهان- خمینی شهر- منظریه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر- دانشکده مهندسی عمران- دبیرخانه ششمین همایش سطوح آبگیر ایران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/9/15
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/15
تاریخ برگزاری
1396/11/26