فهرست دوره های همایش
اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
برگزارکننده دانشگاه بیرجند
تاریخ برگزاری 1396/11/25
تارگاه http://conf.birjand.ac.ir/nopea2018/default.aspx
رایانامه nopea2018@birjand.ac.ir
تلفن ۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۵
نشانی خراسان جنوبی، بیرجند، کیلومتر 5 جاده کرمان، صندوق پستی 331 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/8/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/8/30
تاریخ برگزاری
1396/11/25