فهرست دوره های همایش
همایش تغییر اقلیم و اثرات و بازخوردهای محیطی
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر
تاریخ برگزاری 1396/11/25
تارگاه http://climate.s-hamayesh.ir/home.html
رایانامه climate@s-hamayesh.ir
تلفن ۰۱۱۴۲۲۵۸۲۲۶
نشانی مازندران - قائمشهر - خیابان بابل(امام خمینی (ره))- بعد از آتش نشانی- روبروی کوچه پارسا- ساختمان صنم- واحد 203
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/30
تاریخ برگزاری
1396/11/25