فهرست دوره های همایش
چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس 
برگزارکننده وزارت راه و شهرسازی - سازمان هواشناسی کشور
تاریخ برگزاری 1396/11/29
تارگاه http://icpgo.irimo.ir/
رایانامه icpgoinfo@irimo.ir
تلفن ۰۲۱۲۲۹۵۹۲۵۸
نشانی تهران- میدان نوبنیاد- خیابان شهید لنگری-روبروی مرکز مخابرات- مرکز علوم جوی و اقیانوسی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/10
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/25
تاریخ برگزاری
1396/11/29