فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
برگزارکننده موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
تاریخ برگزاری 1396/12/20
تارگاه
رایانامه info@osconf.ir
تلفن ۰۲۱۷۷۰۳۳۵۹۰
نشانی تهران- خیابان 46 متری -خیابان غیاثی پور شمالی- پلاک 42
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/18
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/18
تاریخ برگزاری
1396/12/20