فهرست دوره های همایش
همایش ملی پژوهشهای نوین در روانشناختی
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین
تاریخ برگزاری 1396/12/03
تارگاه http://www.naeiniau.ac.ir/hamayesh/
رایانامه conf.manuscript2017@naeiniau.ac.ir
تلفن ۰۳۱۴۶۲۶۷۰۳۳
نشانی نائین- میدان مدرس - بلوار دکتر حسین فاطمی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/1
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/1
تاریخ برگزاری
1396/12/03