فهرست دوره های همایش
کنفرانس بین المللی چالش های تجارت و علوم اجتماعی
برگزارکننده University of Economics in Katowice
تاریخ برگزاری 1396/12/28
تارگاه http://www.iccssb.com/fa/
رایانامه info@iccssb.com
تلفن ۰۲۱۶۵۲۷۵۸۶۸
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/30
تاریخ برگزاری
1396/12/28