فهرست دوره های همایش
نخستین همایش ملی هنر و سلامت
برگزارکننده دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
تاریخ برگزاری 1397/02/06
تارگاه http://conference.nums.ac.ir/
رایانامه arthealth.neyshabour@gmail.com
تلفن ۰۵۱۴۲۲۵۴۱۷۰ - داخلی ۱۴۲
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/4
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/4
تاریخ برگزاری
1397/02/06