فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
برگزارکننده دانشگاه پیام نور هرمزگان
تاریخ برگزاری 1396/12/18
تارگاه http://3tmh.com/
رایانامه info@3tmh.com
تلفن ۰۷۶۳۳۳۴۹۱۷۰
نشانی هرمزگان - بندرعباس - بلوار جمهوری اسلامی - نرسیده به بیمارستان شهید محمدی - روبروی ستاد خبری نبش کوچه بوستان 10 - دانشگاه پیام نور استان هرمزگان-کدپستی: 7919916319
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/16
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/16
تاریخ برگزاری
1396/12/18