فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
برگزارکننده مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
تاریخ برگزاری 1396/12/18
تارگاه http://www.esconf.ir/fa/
رایانامه info@esconf.ir
تلفن ۰۲۱۷۷۲۱۰۳۵۶
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/18
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/18
تاریخ برگزاری
1396/12/18