فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
برگزارکننده
تاریخ برگزاری 1396/12/18
تارگاه http://cpconf.ir/fa/
رایانامه info@cpconf.ir
تلفن 021.77890929
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/20
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/20
تاریخ برگزاری
1396/12/18