فهرست دوره های همایش
کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز
برگزارکننده بخش جراحی سرطان و مرکز تحقیقات بیماریهای پستان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ برگزاری 1397/09/07
تارگاه http://sisoc.sums.ac.ir/fa/
رایانامه bdrc@sums.ac.ir
تلفن 09306098299
نشانی شیراز، میدان نمازی، مجتمع درمانی تخصصی و فوق تخصصی شهید مطهری، طبقه پنجم، مرکز تحقیقات بیماریهای پستان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/9/5
تاریخ ارسال مقالات
1397/9/5
تاریخ برگزاری
1397/09/07