فهرست دوره های همایش
کنفرانس رویکرد های نوین در عمران معماری و علوم جغرافیایی
برگزارکننده دبیرخانه دائمی کنفرانس
تاریخ برگزاری 1397/08/30
تارگاه http://civil.icnf.ir/
رایانامه civil@icnf.ir
تلفن 02634600855
نشانی البرز، کرج، 45 متری گلشهر، بلوار 34 متری هوشیار، پلاک 40
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/8/28
تاریخ ارسال مقالات
1397/8/28
تاریخ برگزاری
1397/08/30