فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
برگزارکننده موسسه آموزش عالی شهریار
تاریخ برگزاری 1397/05/27
تارگاه http://conf2018.ir/fa/
رایانامه info@conf2018.ir
تلفن 09190686490
نشانی آستارا، شهرک عباس، مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/5/25
تاریخ ارسال مقالات
1397/5/25
تاریخ برگزاری
1397/05/27