فهرست دوره های همایش
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
برگزارکننده دانشگاه صنعتی مراغه با همکاری دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاریخ برگزاری 1397/05/01
تارگاه http://cum2018.com/fa/
رایانامه info@caumconf.com
تلفن 02128423122
نشانی ایران، تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، میدان پونک، کوچه گلزار سوم، پلاک ۲۷
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/4/30
تاریخ ارسال مقالات
1397/4/30
تاریخ برگزاری
1397/05/01