فهرست دوره های همایش
کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی
برگزارکننده دبیرخانه دائمی کنفرانس
تاریخ برگزاری 1397/04/30
تارگاه http://religiousreseraches.com/fa/
رایانامه info@religiousreseraches.com
تلفن 09108643300
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/4/27
تاریخ ارسال مقالات
1397/4/28
تاریخ برگزاری
1397/04/30