فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ برگزاری 1396/08/21
تارگاه ich2017.ir
رایانامه info@ich2017.ir
تلفن 021-47623660
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/9/5
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/5
تاریخ برگزاری
1396/08/21